Changemakers - Fark Yaratanlar
Fark Yaratanlar

Changemakers

Meet Changemakers who choose to be part of the solution to an existing problem, who demonstrate an example for an active citizen, who create innovative solutions for a concrete and sustainable change, who make social contributions with measurable effects, and who inspire others with their stories.
Themes
Cities
Season
Yurttaş Katılımı
Zahit Mungan - Uçurtmanın Peşinde

Yöresel desenleri ve motifleri uçurtmalarla buluşturan Zahit, çocukların da uçurtma yapabilmesi için atölyeler düzenliyor.

Civic Participation
Zahit Mungan – Chasing the Kite

Zahit, who combines local figures and motifs with the kites, organizes workshops so that children can also learn how to make a kite.

Toplumsal Adalet
Hasan Kızıl (Hayat Tamircisi)

Farklı sebeplerden dolayı sakatlanmış, yaralanmış hayvanların, hayata yeniden...

Social Justice
Hasan Kızıl (Life Mendel)

Hasan Kızıl initially made the walkers he designed for animals by breaking up wheeled paraphernalia he found at home like the toy car.

Toplumsal Adalet
Her Yerde Sanat Derneği

Her Yerde Sanat Derneği, Mardin'de tek seferlik bir festival fikri ile yola çıkan Pınar Demiral ve arkadaşları tarafından...

Social Justice
Art Anywhere Association

Art is anywhere with children in Mardin...

Toplumsal Adalet
Hülya Aydın

Kararlı Bir Hayat Yürüyüşünün Ayak Sesleri...

Social Justice
Hülya Aydın

Life of A Determined Woman

Yurttaş Katılımı
Mehmet Münir Cura

Mardinli Sporcular Başarıya "Koşuyor"...

Civic Participation
Mehmet Münir Cura

Athletes in Mardin are “running” to a better future

Education
Zekeriya Ersoy

Zekeriya Ersoy Makes Education Accessible to Village Children

Eğitim
Zekeriya Ersoy

Zekeriya Ersoy Mardin Pirinçli Köyü'nde Okullaşma Oranını %100'e çıkarttı...

Ekonomik Gelişme
Fasla Anter Alp

Fasla Anter Alp Kızıltepeli Kadınlara Yeni Bir Dünya Sunuyor...

Economic Development
Fasla Anter Alp

Fasla Anter Alp Offers a New World for Women in Kızıltepe, Mardin

Newsletter
Newsletter

You can receive inspiring news in your inbox by subscribing to our newsletter